100.000 kinderen in Nederland die vergeten worden

Dit jaar zet 3FM Serious Request zich in voor ‘Het Vergeten Kind’. Een goede organisatie op het gebied van kinderrechten. Zij zetten zich in voor kinderen uit gezinnen met heftige problemen. Zoals ouders die diep in de schulden zitten en niet meer voor hun kunnen zorgen, of psychische stoornissen in een gezin.

Soms worden deze problemen zo heftig dat kinderen uit huis worden geplaatst. Dit is natuurlijk super ingrijpend op het leven van een kind, en laat vaak diepe sporen na. ‘Het Vergeten Kind’ organiseert activiteiten voor kinderen waarin ze gewoon weer even kind kunnen zijn. Op deze manier kunnen ze zichzelf hopelijk weer ontwikkelen en ontplooien.

Ik ben van mening dat het werk van ‘Het Vergeten Kind’ super belangrijk is, maar dat er nog wel een lange weg te gaan is. De problemen in gezinnen kunnen misschien niet opgelost worden, maar door zulke organisaties kunnen kinderen alle zorgen weer even vergeten, voelen zij zich gehoord en gezien en kunnen zij een plekje vinden in de maatschappij.

Ondanks het goede werk dat ‘Het Vergeten Kind’ doet vind ik niet dat zij de enige zijn die dit probleem op moeten lossen. Dit is ook de taak van de politiek. Ik roep alle beleidsmakers in Nederland op om het belang van het kind voorop te zetten in besluitvorming. En als het even kan, ga dan met kinderen in gesprek, zodat je uit de eerste hand hoort wat de problemen zijn en wat er nodig is.

Doneren aan Serious Request kan via https://doneer.hetvergetenkind.nl/donatie/?utm_source=3fm&utm_medium=referral&utm_campaign=algemeen