In Den Haag zijn ze er uit; prestatiedruk in het onderwijs moet hoger

Minister Wiersma kondigde recent zijn nieuwe plannen aan om de leerachterstanden door de lockdowns te verkleinen. Hij is niet tevreden met de schoolprestaties op het Voortgezet Onderwijs en daarom wil hij meer controles en sancties invoeren. Dit heeft natuurlijk tot gevolg dat de prestatiedruk op scholen nog groter wordt. Is er iemand in Den Haag die nog denkt aan de belangen van diegene voor wie ze het uiteindelijk doen, de scholieren?

Als ze in Den Haag kijken naar de gevolgen van de coronapandemie, zien ze leerachterstanden en gebrekkige schoolprestaties, logisch dat ze dat willen oplossen. Maar zien ze ook dat inmiddels 1 op de 3 jongeren teveel prestatiedruk ervaart op school, dat mentale gezondheid een heel belangrijk thema is onder jongeren en velen hier last van hebben? Waarschijnlijk niet, ander zou minister Wiersma hier wel prioriteit aan geven. Sinds 2001 is de mate van levenstevredenheid onder scholieren nog nooit zo laag geweest, waar er in 2017 nog een 7,6  gegeven werd, is dat nu een 7,1. Onder meisjes is dit het ergste, zij geven een 6,7. En aangezien minister Wiersma hoge cijfers zo ontzettend belangrijk vindt, moet hij misschien gaan proberen om dit cijfer op te halen, in plaats van die voor de wiskundetoets. Want wat is er nou belangrijker: het feit dat jongeren geen zelfmoord meer willen plegen, of dat ze de afgeleide functie van  kunnen berekenen? Ik zou het wel weten.