Beste mensen, ik wil een stem

Beste mensen, Ik wil een stem.

Mijn naam is Lars Westra, ik ben 15 jaar oud en sinds mijn negende zet ik mij in voor kinderrechten. Neem als voorbeeld deze stukken uit de krant “Kinderen in Ter Apel lopen groot risico; Inspecties willen crisisaanpak in falende jeugdbescherming; Laaggeletterde ouder? Dan is kind vaak kansarm; Meisjes ervaren steeds grotere psychische druk.” Dit las ik afgelopen dagen dus allemaal in de krant, en de boodschap is dus helder. Het gaat niet zo goed met kinderen in Nederland. Maar hoe komt dit? Waarom is Nederland niet gewoon de beste van de klas, zoals bij andere thema’s? Dat heeft te maken met egoïsme, discriminatie en een falende overheid. Niet schrikken, dit ga ik uitleggen.

Beste mensen, Ik wil een stem. De problemen die ik net voorlas hebben een gezamenlijke oorzaak. In de politiek gaat het nauwelijks over kinderen, er is gewoon heel weinig aandacht voor onze generatie. Maar hoe komt dit? En nog veel belangrijker, hoe gaan we dit oplossen? De oorzaak is heel makkelijk. De politiek werkt in feite in dienst van het volk, nouja, in dienst van alle volwassenen, zij stemmen tenslotte. Kinderen zijn dus niet belangrijk voor politici, omdat wij er niet voor kunnen zorgen dat zij zetels winnen of verliezen. En alle politici zijn zelf ook volwassen, dus logisch dat zij weinig aandacht voor onze generatie hebben. Je hoort de geluiden wel hoor, vanuit het bedrijfsleven en de politiek. Dat ze naar ons gaan luisteren, dat ze ons echt serieus nemen. Maar het is alsof ze op een ladder willen klimmen, maar deze elke keer tegen de verkeerde muur zetten. Het werkt gewoon niet.

Beste mensen, Ik wil een stem. Want het zit me toch nog niet lekker, ik wil gewoon gehoord worden. Ik wil een stem als het gaat om zaken die mij aangaan, en dat is veel. Denk aan klimaat, onderwijs en de woningmarkt! En het is niet raar wat ik hier zeg hoor. Nederland heeft dit bijna 30 jaar geleden al toegezegd, in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Om hier verandering in te brengen vind ik dat we de leeftijd waarop we mogen stemmen moeten verlagen. Want als wij ook mogen stemmen, ziet de politiek ons eindelijk staan, en houden ze rekening met onze belangen!

Beste mensen, Ik wil een stem. Allereerst omdat iedereen het recht op een stem heeft , of je nou jong of oud bent, zo werkt dat in een democratie, als je een hele bevolkingsgroep uitsluit, is dat discriminatie.

Beste mensen, Ik wil een stem. We gaan het even hebben over de problemen in dit land. Ik noem er nog een paar: klimaat, discriminatie, stikstof, armoede, kansongelijkheid, polarisatie, woningmarkt, inflatie, personeelstekort, jeugdzorg en ik kan nog wel even doorgaan. Allemaal veroorzaakt door volwassenen die ook niet in staat gebleken zijn om ze op te lossen. Dus waarom niet een keer een ander perspectief gebruiken? Waarom geven we kinderen niet de kans? Want wij denken over het algemeen meer in mogelijkheden, out of the box en we zijn meer toekomstgericht. Omdat wij waarschijnlijk nog langer op deze aarde moeten leven. Op het moment dat wij een stem krijgen, dat wij serieus genomen worden, kan een vonkje enthousiasme uitgroeien tot een bosbrand van ambities.

Beste mensen, Ik wil een stem. Toch hoor je vaak tegenargumenten van dit idee, namelijk dat jongeren te impulsief zijn om te stemmen, of dat ze te makkelijk te beïnvloeden zijn, door bijvoorbeeld hun ouders. Dit is totale onzin, uit onderzoek blijkt dat kinderen een goed afgewogen keuze maken als ze gaan stemmen. En oude demente bejaarden zijn toch ook makkelijk te beïnvloeden? Gaan we hun hun stemrecht ontnemen?

Beste mensen, Ik wil een stem. De politiek spreekt door te zwijgen over dit thema. En zelfs als je er iemand over hoort, of als iemand een belofte doet, weet je nooit of deze nagekomen gaat worden. Zo beloofde onze majesteit in de troonrede jaren geleden dat er een jongerenparlement zou komen, ik verwacht dat dit plan ergens onderaan een stapel ligt met een laagje stof erop in het ministerie van Binnenlandse zaken. Of in de prullenbak natuurlijk. Een ander voorbeeld is het aangenomen voorstel in de provincie Gelderland, dat er een kindercommisaris van de koning zou komen. Dit plan heeft waarschijnlijk hetzelfde lot ondergaan als ons jongerenparlement.

Beste mensen, ik wil een stem. Om ervoor te zorgen dat de stemrechtleeftijd daadwerkelijk verlaagd wordt, ben ik een actie gestart om een petitie aan de minister te overhandigen. De eis is: Minimaal naar zestien. Kinderen onder de achttien jaar kunnen de minister een kaartje sturen waarin ze haar oproepen de leeftijd waarop gestemd mag worden te verlagen. Dit kan via de site ikwileenstem.nl of door een kaartje te sturen naar een postbus.

Beste mensen, ik ga afronden. En ik wil een stem. Eigenlijk vind ik de grens van zestien nog te laag, maar ik ben er van overtuigd dat daar nog wel verandering in komt. Tot die tijd vind ik dat de politiek moet aantonen dat zij de stem van kinderen onder de zestien ook serieus neemt. Dit is de tweede eis van deze actie. Ik heb meerdere ideeën hoe dat vormgegeven kan worden. Zelfs kinderen die niet geboren zijn moeten volgens mij een stem krijgen in de politiek, hun belangen moeten ook afgewogen en vertegenwoordigd worden. Want wij laten de aarde achter in hun handen, als we nog over een aarde kunnen spreken.

Beste mensen, Ik wil een stem. Niet alleen ik, maar alle kinderen in Nederland. En als we die niet krijgen, dan gaan we die halen.

Dank jullie wel!